Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01175799

ผู้ดูแลระบบ
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

       ที่ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ อบจ.ศรีสะเกษ บันทึกเทปรายการที่โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 12 ฐาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนำไปขยายผลต่อที่บ้าน


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com