Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01175843

ผู้ดูแลระบบ
โฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน วัดจำปา บ้านหัวนาหมู่บ้านศีล 5

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน เปิด โฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน วัดจำปา บ้านหัวนาหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่อาศัยอยู่สองฟากฝั่งลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำชี พร้อมทั้งองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำชี เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีงาม สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของคนในแถบวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำชี สองฟากฝั่งจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามต่อไป


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com