Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01175803

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น ตอน โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

19 เมษายน 2561


  สวัสดีปีใหม่ไทย แต่งชุดไทย ร่วมสืบสานประเพณี กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2561

10 เมษายน 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบรรณ ประจำปี 2561

20 มีนาคม 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ OTOP อบจ.ศรีสะเกษ

20 มีนาคม 2561


  พิธีบวงสรวงงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

07 มีนาคม 2561


  หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. ออกปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561


  การประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561


  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “อบจ.ศรีสะเกษจูเนียร์คัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561


  นายก อบจ.ศรีสะเกษ เชิญชวนท่องเที่ยวงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561

27 กุมภาพันธ์ 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลัก “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน

20 กุมภาพันธ์ 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "สามัคคีเกมส์" ประจำปี 2561 เสริมสร้างความรักสามัคคีของบุคลากรในสังกัด

14 กุมภาพันธ์ 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนช่องสะงำ ช่องจวม ปี 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส บ้านสวย เมืองสุข ดุจน้ำพระทัยพระราชินี

06 กุมภาพันธ์ 2561


  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)

30 มกราคม 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561

30 มกราคม 2561


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com