Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01133978

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  อบจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลัก “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน

20 กุมภาพันธ์ 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "สามัคคีเกมส์" ประจำปี 2561 เสริมสร้างความรักสามัคคีของบุคลากรในสังกัด

14 กุมภาพันธ์ 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนช่องสะงำ ช่องจวม ปี 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส บ้านสวย เมืองสุข ดุจน้ำพระทัยพระราชินี

06 กุมภาพันธ์ 2561


  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)

30 มกราคม 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561

30 มกราคม 2561


  เชิญชม ช้อป ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปและภูมิปัญญาไทย ของดีจังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์ OTOP อบจ.ศรีสะเกษ

30 มกราคม 2561


  อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสภากาแฟเช้า เพื่อหารืออย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “ฅนศรีสะเกษ ผูกสัมพันธ์มั่นแก่น”

23 มกราคม 2561


  ขอเชิญร่วมงาน “สภากาแฟเช้า” จังหวัดศรีสะเกษ ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

22 มกราคม 2561


  ขอเชิญเที่ยวงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 2561" ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

22 มกราคม 2561


  อบจ.ศรีะเกษ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11

22 มกราคม 2561


  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

10 มกราคม 2561


  ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดกีฬา "ปรางค์กู่ คัพ" ต้านยาเสพติด เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น ครั้งที่ 5

25 ธันวาคม 2560


  ระบบตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

27 พฤศจิกายน 2560


  อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 20 ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2560

21 พฤศจิกายน 2560


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com