Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01175796

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  อบจ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

13 กรกฏาคม 2560


  อบจ.ศรีสะเกษ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

10 มีนาคม 2560


  อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

26 มกราคม 2560


  ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะสายงานบริหาร

27 ตุลาคม 2559


  อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

05 ตุลาคม 2559


  การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร

06 กันยายน 2559


  เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

11 มกราคม 2559


  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

21 ธันวาคม 2558


  การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานบริหาร

15 กรกฏาคม 2558


  อบจ.ศรีสะเกษ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

21 พฤษภาคม 2558


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

19 พฤษภาคม 2558


  อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

02 กุมภาพันธ์ 2558


  อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2557

06 มกราคม 2557


  ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

04 กรกฏาคม 2556


  ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

04 กรกฏาคม 2556


[1]
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com