Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01194156

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสภากาแฟเช้า เพื่อหารืออย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “ฅนศรีสะเกษ ผูกสัมพันธ์มั่นแก่น”


อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสภากาแฟเช้า เพื่อหารืออย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “ฅนศรีสะเกษ ผูกสัมพันธ์มั่นแก่น”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่หอประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม นำโดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย นายสันติธร ยิ้มละมัย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าสู่งานสภากาแฟเช้า จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “ฅนศรีสะเกษ ผูกสัมพันธ์มั่นแก่น” 

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ โดย นางวันวิภา แพงแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัดรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ได้ปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และการประสานความร่วมมือกันนอกรอบในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษต่อไป ทั้งนี้ได้มีการจัดรายการสดในงานสภากาแฟเช้า ผ่านทางรายการ "ข่าวแดนลำดวน" และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live อีกด้วย

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปอีกว่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กําหนดนโยบายการบริหาร ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และครอบคลุมถึงแนวนโยบายของรัฐบาล นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแนวนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ ที่มุ่งมั่นจะสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ของประเทศให้ก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกคน

ทั้งนี้ สภากาแฟเช้า จังหวัดศรีสะเกษ จะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีการหมุนเวียนหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปประกาศวันที่ 23 มกราคม 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com