Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ
 มาก
 ปานกลาง
 น้อยรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01276972

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561


อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษได้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และนายอำเภอทุกอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายดนัย วัฒนปาณี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุม และมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย นายสันติธร ยิ้มละมัย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน และสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการต่างๆ พัฒนาและบริการประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานต่อไปประกาศวันที่ 30 มกราคม 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com