Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01229570

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2561 ร่วมด้วย นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา 39 โรงเรียน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com