Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก เกี่ยวกับ อบจ. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการภายใน ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ

โครงสร้างองค์กร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ส่วนราชการภายใน

ข้อมูลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความสามารถในการให้บริการ
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุงรวมลิงค์
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการจังหวัด
เว็บไซต์ อบจ. ทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
01175863

ผู้ดูแลระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พิธีบวงสรวงงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ


วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โดยมีนางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายพัลลภ ยิ้มฉลวย อัยการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ. หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีเกียรติ อาจารย์และนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
โดยกิจกรรมภายในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561” มีกิจกรรม ดังนี้
ภาคกลางวัน
1. กิจกรรมการแสดงประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า (ลาว เขมร กูย เยอ) เช่น การจำลองบ้านและการแสดงประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า 
2. การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ ของศิลปินท้องถิ่น การแสดงภาพวาด และสาธิตการวาดภาพของศิลปินท้องถิ่น 
3. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอต่างๆ บริเวณลานทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 
4. กิจกรรมการถ่ายรูปติดแสตมป์ที่ระลึก โดยไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
5. กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นเมือง (อาหารโบราณ) 
6.กิจกรรมการคัดสรรรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ประเภทอาหาร ประเภทประเพณี ประเภทศิลปะการแสดง 
ภาคกลางคืน
1. การแสดง แสง เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ในคืนวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ในคืน วันที่ 7 มีนาคม 2561 เริ่มการแสดงเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
2. การจัดจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2561

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Organization

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045-814676 แฟกซ์: 045-814677 Email: prsisaket@gmail.com