องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง #รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3

28 เมษายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง #รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตําแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
สํานักช่าง
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 3 อัตรา
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จํานวน 2 อัตรา
(3) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
กองสาธารณสุข
(4) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา
(5) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
(6) ตําแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
169,554
สัปดาห์นี้ :
169,810
เดือนนี้ :
170,245
ทั้งหมด :
210,447

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]