องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจากผู้เข้าพักในโรงแรม

คู่มือการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์)

คู่มือการชําระภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ

คู่มือการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คู่มือการปฏิบัติการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดย ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คู่มือแนะนำการใช้บริการห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)

คู่มือสำหรับผู้รับบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
166,453
สัปดาห์นี้ :
166,697
เดือนนี้ :
167,136
ทั้งหมด :
207,332

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]