องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ชำระภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ขั้นตอนการให้บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักการคลัง อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดแผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

การกำหนดระยะเวลาชำระภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

แบบ อบจ.รร.1 แบบระเบียนโรงแรม

แบบ อบจ.รร.4 หนังสือเรียกเอกสารหรือให้ถ้อยคำ

แบบ อบจ.รร.5 หนังสือเตือนค้างนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบ อบจ.รร.6 บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการเร่งรัดจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2558

แบบ อบจ.รร.3 แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

รายชื่อสถานประกอบการ ยาสูบ จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อสถานประกอบการ โรงแรม จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดผู้ประกอบการค้าก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปบัญชีจำนวนผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดผู้ประกอบการค้าน้ำมัน จำนวน 22 เขตอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ

ขั้นตอนการชำระภาษีสถานค้าปลีกน้ำมันและยาสูบ อบจ.ศรีสะเกษ

คำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
97,736
สัปดาห์นี้ :
97,965
เดือนนี้ :
98,408
ทั้งหมด :
138,633

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]