องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 1 (เดือน คุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 4 (เดือน สิงหาคม - กันยายน 2564)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563)
ดาวน์โหลด5
ดาวน์โหลด4
ดาวน์โหลด3
ดาวน์โหลด2
ดาวน์โหลด1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 (เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)
ดาวน์โหลด 4
ดาวน์โหลด 3
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ดาวน์โหลด 3
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
ดาวน์โหลด

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้ดจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 : ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
64
สัปดาห์นี้ :
4,479
เดือนนี้ :
11,678
ทั้งหมด :
413,545

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]