องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข่าวการเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) จำนวน 10 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) จำนวน 10 โครงการ
25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) บ้านโคกตาล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล-อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัส ศก 2129 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) บ้านโคกตาล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล-อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัส ศก 2129 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนดงรักวิทยา ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนดงรักวิทยา ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบกวิทยาคม ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบกวิทยาคม ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 มกราคม 2558

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
169,528
สัปดาห์นี้ :
169,784
เดือนนี้ :
170,219
ทั้งหมด :
210,421

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]