องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข่าวรับสมัครงาน
15 ตุลาคม 2561
15 ตุลาคม 2561
อบจ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อบจ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
17 กรกฎาคม. 2560
อบจ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อบจ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
17 กรกฎาคม. 2560
อบจ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อบจ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
13 กรกฎาคม. 2560
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
15 มีนาคม 2560
อบจ.ศรีสะเกษ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
อบจ.ศรีสะเกษ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
15 มีนาคม 2560
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
15 มีนาคม 2560
อบจ.ศรีสะเกษ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
อบจ.ศรีสะเกษ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
15 มีนาคม 2560

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
695
สัปดาห์นี้ :
5,721
เดือนนี้ :
25,710
ทั้งหมด :
454,447

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]