องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข่าวอบจ.
อบจ.ศรีสะเกษ ส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา จัดแข่งขันฟุตซอล อบจ.ศรีสะเกษ โอเพ่น คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-22 กันยายนนี้
อบจ.ศรีสะเกษ ส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา จัดแข่งขันฟุตซอล อบจ.ศรีสะเกษ โอเพ่น คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-22 กันยายนนี้
1 กันยายน 2557
อบจ.ศรีสะเกษ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์คนข่าว อบจ. 29 - 30 สิงหาคม 57
อบจ.ศรีสะเกษ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์คนข่าว อบจ. 29 - 30 สิงหาคม 57
29 สิงหาคม 2557
อบจ.สรีสะเกษ ประกาศ ให้ผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)
อบจ.สรีสะเกษ ประกาศ ให้ผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)
26 สิงหาคม 2557
โครงการศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ ปี 2557 ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ ปี 2557 ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2557
22 สิงหาคม 2557
รายละเอียด ใบสมัครการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ศรีสะเกษโอเพ่น คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
รายละเอียด ใบสมัครการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ศรีสะเกษโอเพ่น คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
21 สิงหาคม 2557
เอกสารการสมัครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
เอกสารการสมัครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
21 สิงหาคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม เที่ยวฟรี กับ อบจ.พาเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงการแข่งขันกีฬา
อบจ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม เที่ยวฟรี กับ อบจ.พาเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงการแข่งขันกีฬา
20 สิงหาคม 2557
พิธีเปิดงานปลูกป่า ปล่อยสัตว์ ประกาศเขตอภัยทาน เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 87 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา
พิธีเปิดงานปลูกป่า ปล่อยสัตว์ ประกาศเขตอภัยทาน เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 87 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา
18 สิงหาคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม เที่ยวฟรี กับ อบจ.พาเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงการแข่งขันกีฬา "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 11-20 ส.ค. 57
อบจ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม เที่ยวฟรี กับ อบจ.พาเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงการแข่งขันกีฬา "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 11-20 ส.ค. 57
18 สิงหาคม 2557
ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล และ ใบสมัครแข่งขันฟุตซอล “อบจ.ศรีสะเกษโอเพ่นคัพ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2557
ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล และ ใบสมัครแข่งขันฟุตซอล “อบจ.ศรีสะเกษโอเพ่นคัพ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2557
18 สิงหาคม 2557
ให้ผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัว เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (เพิ่มเติม)
ให้ผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัว เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (เพิ่มเติม)
14 สิงหาคม 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับโอนข้าราชการครู
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับโอนข้าราชการครู
13 สิงหาคม 2557
พิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ ตอน หลงฮักศรีสะเกษ เส้นทาง ศรีสะเกษ-เมืองใหม่ช่องสะงำ วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ ตอน หลงฮักศรีสะเกษ เส้นทาง ศรีสะเกษ-เมืองใหม่ช่องสะงำ วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
13 สิงหาคม 2557
นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รอง นายก อบจ. ศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติคุณ แม่ตัวอย่าง เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2557
นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รอง นายก อบจ. ศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติคุณ แม่ตัวอย่าง เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2557
9 สิงหาคม 2557
นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
7 สิงหาคม 2557
6 สิงหาคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษต่อเนื่อง ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย
อบจ.ศรีสะเกษ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษต่อเนื่อง ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย
5 สิงหาคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สนง.โยธาธิการฯ จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด 4 - 8 สิงหาคมนี้
อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สนง.โยธาธิการฯ จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด 4 - 8 สิงหาคมนี้
4 สิงหาคม 2557
นายก อบจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
นายก อบจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
31 กรกฎาคม. 2557
อบจ.ศรีสะเกษ จัดค่ายอบรม ดาวท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และประเทศชาติ
อบจ.ศรีสะเกษ จัดค่ายอบรม ดาวท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และประเทศชาติ
31 กรกฎาคม. 2557

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
166,480
สัปดาห์นี้ :
166,724
เดือนนี้ :
167,163
ทั้งหมด :
207,359

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]