องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

หนังสือราชการ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
16 กรกฎาคม. 2561
การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
16 กรกฎาคม. 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
13 กรกฎาคม. 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน มีนาคม 2560
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน มีนาคม 2560
13 กรกฎาคม. 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน เมษายน 2561
ที่นี่ศรีสะเกษ ประจำเดือน เมษายน 2561
13 กรกฎาคม. 2561
จดหมายข่าวการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ศรีสะเกษ
จดหมายข่าวการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ศรีสะเกษ ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
11 กรกฎาคม. 2561
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
10 กรกฎาคม. 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
10 กรกฎาคม. 2561
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
9 กรกฎาคม. 2561
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561
9 กรกฎาคม. 2561
จัดส่งข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561
จัดส่งข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561
9 กรกฎาคม. 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
9 กรกฎาคม. 2561
คำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไป
6 กรกฎาคม. 2561
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา
5 กรกฎาคม. 2561
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
3 กรกฎาคม. 2561
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)
3 กรกฎาคม. 2561
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
20 มิถุนายน 2561
ขอเชิญประชุมฯ
ขอเชิญประชุมฯ
20 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
20 มิถุนายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
20 มิถุนายน 2561

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
699
สัปดาห์นี้ :
5,725
เดือนนี้ :
25,714
ทั้งหมด :
454,451

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]