องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินการจัดงาน ยกย่องเชิดชู คุรุปูชนีย์ ศักดิ์ศรีกันทรารมย์

27 มกราคม 2566

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินการจัดงาน ยกย่องเชิดชู คุรุปูชนีย์ ศักดิ์ศรีกันทรารมย์

เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนหนองถ่มวิทยาขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นในครั้งนี้

รางวันครูดีเด่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สาขาครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่

1. นางไขศรี โพธิ์พันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

3.นางกรรญาภรณ์ เจริงบุญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

รางวัลครูดีเด่นจากสมาคมประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ สาขาครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่

1. นายดิเรก เทียบสิทธิคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

2. นางบุญเรือง ทองคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. นางสาวอุไรรัตน์ พรมหงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

รางวัลครูดีเด่นจากสมาคมประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ สาขาบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ได้แก่

1. นางธนิดา มนัส


ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
166,485
สัปดาห์นี้ :
166,729
เดือนนี้ :
167,168
ทั้งหมด :
207,364

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]