องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา เข้าฝึกในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายวารินชำราบ)

8 กุมภาพันธ์ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา นำโดย นางอัจฉรา จิกชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร นำลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนกระดุมทองวิทยา จำนวน 90 ราย เข้าฝึกในกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายวารินชำราบ) จำนวน 2 วัน 1 คืน

ทั้งนี้การอยู่ค่ายของลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกระบวนการเรียนการสอนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
699
สัปดาห์นี้ :
5,725
เดือนนี้ :
25,714
ทั้งหมด :
454,451

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]