องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา

8 กุมภาพันธ์ 2566

อบจ.ศรีสะเกษ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ ข้าราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามประเมินผลโครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยผู้เข้าอบรม มีความเห็นชื่นชมในการจัดโครงการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อบรม ได้ความรู้เพิ่มเติมในด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อยากให้มีการจัดการอบรมเช่นนี้ในทุก ๆ ปี 

และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ออกตรวจติดตามประเมินผลก่อนดำเนินโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเสียว หมู่ที่ ๑ บ้านสามขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ บ้านหนองสาด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการและตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรไปมา ได้มีการเสนอโครงการจัดทำประชาคมร่วมกัน แล้วเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามโครงการดังกล่าว 

ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาปรับให้เหมาะสมแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและความต้องการของประชาชนต่อไป


ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
226,511
สัปดาห์นี้ :
226,749
เดือนนี้ :
227,177
ทั้งหมด :
267,376

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]