องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ

18 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในห้วงเดือนพฤษภาคม ณ โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยได้บูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด นำงานบริการหรือกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การขุดเจาะน้ำบาดาล แจกพันธ์ไม้ ต้นยางนา ต้นขนุน ขนมและน้ำดื่ม ไปบริการด้วย

สำหรับการบริการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดขึ้นทุกเดือน โดยนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ รับทราบปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
75
สัปดาห์นี้ :
4,490
เดือนนี้ :
11,689
ทั้งหมด :
413,556

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]