องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรม

23 พฤษภาคม 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมายศรีพฤธาลัยราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมครั้งนี้ พร้อมร่วมเวทีระดมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำห้องนิทรรศการ โครงการศูนย์แหล่งเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราขภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การนี้


ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
63
สัปดาห์นี้ :
4,478
เดือนนี้ :
11,677
ทั้งหมด :
413,544

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]