องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนต้นแบบด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียน English Program

1 มิถุนายน 2566

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อยากที่จะเห็นลูกหลานชาวศรีสะเกษมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ทันสมัยและสอดรับกับ โลกยุคศตวรรษที่ 21 จึงทำให้เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียน English Program องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ทำ MOU กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อนำหลักสูตร English Program มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนสอนคิด (Thinking School ณ โรงเรียนบ้านเพรียนาม สังกัดองค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียด ดังนี่ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ English for all ส่อน โดยครูชาวต่างชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ English program เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ ภาษาอังกฤษ ทั้งหนังสือและครูจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยต้องมีครูเจ้าของภาษาหรืเทียบเท่าเป็นผู้สอนและมีครูคน ไทยร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีก 2 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียด ดังนี่ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ English for all ส่อน โดยครูชาวต่างชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ English program เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ ภาษาอังกฤษ ทั้งหนังสือและครูจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยต้องมีครูเจ้าของภาษาหรืเทียบเท่าเป็นผู้สอนและมีครูคน ไทยร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีก 2 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School)


ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
169,579
สัปดาห์นี้ :
169,836
เดือนนี้ :
170,271
ทั้งหมด :
210,473

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]