องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ร่วมประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

2 มิถุนายน 2566

อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๖ และได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการประเมินดังกล่าว เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการประเมินให้มีความทันสมัย ตลอดจนมีฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการและยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ขึ้น


ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
166,472
สัปดาห์นี้ :
166,716
เดือนนี้ :
167,155
ทั้งหมด :
207,351

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]