องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2566 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบเต็ม 100 คะแนน ของปีการศึกษา 2566

7 มิถุนายน 2566

อบจ.ศรีสะเกษ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2566 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบเต็ม 100 คะแนน ของปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ #นายวิชิต_ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2566 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบเต็ม 100 คะแนน ของปีการศึกษา 2566 โดยมี นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยก่อนการประชุมฯ นายมานะพันธ์ องค์สกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบเต็ม 100 คะแนน ของปีการศึกษา 2566 ได้แก่1) นักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน 2) นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เต็ม 100 คะแนo จำนวน 11 คน และ3) นักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) เต็ม 100 คะแนน


ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
169,579
สัปดาห์นี้ :
169,836
เดือนนี้ :
170,271
ทั้งหมด :
210,473

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]