องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ต่างชาติ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ต่างชาติ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องการรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา นั้น อาศัยความตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๑๘๙๓.๒/ว๑๔๗๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน ๓ ราย คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ต่างชาติ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 : ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 : ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3 : ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
695
สัปดาห์นี้ :
5,721
เดือนนี้ :
25,710
ทั้งหมด :
454,447

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]