องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข่าวการเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 4 แห่ง
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 4 แห่ง
17 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้อ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา 10 รายการ (จัดสรรในราคาพร้อมติดตั้ง) จำนวน 3 ชุด สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
สอบราคาซื้อ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา 10 รายการ (จัดสรรในราคาพร้อมติดตั้ง) จำนวน 3 ชุด สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
17 กุมภาพันธ์ 2557
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) โรงเรียนบ้านกอกหัวนา หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) โรงเรียนบ้านกอกหัวนา หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา บ้านพะแนง หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา บ้านพะแนง หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านบัวหุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านบัวหุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านหนองแค หมู่ที่1 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านหนองแค หมู่ที่1 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านจิกสังข์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านจิกสังข์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556
4 ธันวาคม 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก บ้านกระเต็น หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นชุมชน (ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก บ้านกระเต็น หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2556

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
166,472
สัปดาห์นี้ :
166,716
เดือนนี้ :
167,155
ทั้งหมด :
207,351

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]