องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข่าวรับสมัครงาน
อบจ.ศรีสะเกษ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
อบจ.ศรีสะเกษ ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
10 มีนาคม 2560
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
26 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะสายงานบริหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะสายงานบริหาร
2 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะสายงานบริหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะสายงานบริหาร
2 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะสายงานบริหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะสายงานบริหาร
27 ตุลาคม 2559
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
25 ตุลาคม 2559
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
25 ตุลาคม 2559
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
5 ตุลาคม 2559
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร
6 กันยายน 2559
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร
6 กันยายน 2559
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร
6 กันยายน 2559
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
11 มกราคม 2559
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
11 มกราคม 2559
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
11 มกราคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
21 ธันวาคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
21 ธันวาคม 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
21 ธันวาคม 2558
การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานบริหาร
การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานบริหาร
15 กรกฎาคม. 2558
การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานบริหาร
การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานบริหาร
15 กรกฎาคม. 2558
การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานบริหาร
การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานบริหาร
15 กรกฎาคม. 2558

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
72
สัปดาห์นี้ :
4,487
เดือนนี้ :
11,686
ทั้งหมด :
413,554

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]