องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Sisaket Provincial Administrative Organization

ข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ข่าวรับสมัครงาน
อบจ.ศรีสะเกษ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
21 พฤษภาคม 2558
อบจ.ศรีสะเกษ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
21 พฤษภาคม 2558
อบจ.ศรีสะเกษ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
21 พฤษภาคม 2558
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
19 พฤษภาคม 2558
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
19 พฤษภาคม 2558
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
19 พฤษภาคม 2558
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2 กุมภาพันธ์ 2558
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2 กุมภาพันธ์ 2558
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
อบจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2 กุมภาพันธ์ 2558
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2557
6 มกราคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2557
6 มกราคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2557
6 มกราคม 2557
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ประกาศ อบจ.ศก. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
4 กรกฎาคม. 2556
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ อบจ.ศก.เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
4 กรกฎาคม. 2556

ตราสัญลักษณ์

ITA การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รวมลิงค์

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ :
710
สัปดาห์นี้ :
5,736
เดือนนี้ :
25,725
ทั้งหมด :
454,462

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล (Q&A)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Administrative Orgnization
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 ต่อ 0 Email : [email protected]